Anmälan om deltagande görs till cirkelledarna. Studiematerial betalas av deltagarna.

 

 

 

 

SAMTAL OM SAMHÄLLSFRÅGOR utifrån dagspress och annan media.

Ledare: Lena Steene. Tel: 0709-234162

 

 

FILMBITEN. Diskussionscirkel.

Ledare: Agneta Höckert Tel: 0706-040417